mploy Linkedin
 

Vi bygger dine resultater på fakta

Vi oplever stigende krav til planlægning, styring, dokumentation og opfølgning. En ledelse skal synliggøre, at budget, økonomi, indsats og resultater hænger sammen. Mploy gennemfører relevante og nødvendige analyser, og vi hjælper dig med rådgivning og sparring i forbindelse med en fremadrettet planlægning. Denne proces kombineres ofte med udarbejdelse af en resultatgennemgang, analyse af målgruppe, indsatser og resultater eller belysning af en specifik udfordring eller problemstilling.

Vi stiller hele vores store analysekapacitet og dokumentationsmateriale til rådighed. Vi indsamler data fra registre, sagsgennemgange, økonomiske beregninger, fremskrivninger mv., og vi gennemfører spørgeskemaundersøgelser, telefoninterviews, research, fokusgruppeinterviews mv.

Derudover har vi udviklet konkrete redskaber, der gør det muligt for dig at følge med i, om der skabes progression og resultater via den indsats, I tilbyder borgere og virksomheder.

 
 

mploy

Der er stort politisk fokus på unge og deres vej i gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Hvordan går det på skoleområdet i din kommune? Og hvor mange unges vej går forbi jobcenteret?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

For tredje år i træk: Mploy stiller skarpt på uddannelsesområdet i Region Sjælland

De to foregående år har mploy udarbejdet uddannelsesanalyser for Region Sjælland. Regionen har igen i år valgt mploy til at gennemføre opgaven – denne gang med Uddannelsesanalyse 2017.   Uddannelsesanalyse 2017 er en videreførelse af tidligere års analyser. Analysen skal følge op på centrale d..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bedt konsulentfirmaet mploy om at lave en analyse af hvordan kommunerne arbejder med kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen” i praksis.

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk