mploy Linkedin
 

Sparringspartner med viden og erfaring

Hos mploy kan du forvente en sparringspartner, der lytter til jeres behov, udfordrer problemstillinger og kommer med forslag til løsninger. Før vi går i løsningsmode, laver vi typisk en foranalyse, der rammesætter og danner basis for forløbet. Vi har en pragmatisk tilgang til løsning af opgaven, og vi leverer altid rapporter med handlingsanvisninger, som er realiserbare. Vi leverer kompetent sparring med afsæt i beskæftigelsesområdet, hvor vi inddrager vores bagage af viden om, hvad der sker, og hvad der virker andre steder. Fortrolighed er en selvfølge og en forudsætning for et tillidsfuldt samarbejde.

Ledelsessparring

Mploy gennemfører sparring på både strategisk og operationelt niveau. Vi inddrager alle facetter af ledelse og arbejder med strategisk ledelse, produktionsledelse, personaleledelse og ledelse af forandringer og udviklingsaktiviteter. Mange af vores konsulenter kommer fra lederstillinger inden for de fagområder, vi arbejder med, og de kender derfor de udfordringer og den virkelighed, som en leder skal navigere i. I sparringen vidensdeler vores konsulenter erfaringer og faglig indsigt – også i forhold til den gældende lovgivning og de relevante aktører på området.

 
 

mploy

Der er stort politisk fokus på unge og deres vej i gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Hvordan går det på skoleområdet i din kommune? Og hvor mange unges vej går forbi jobcenteret?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

For tredje år i træk: Mploy stiller skarpt på uddannelsesområdet i Region Sjælland

De to foregående år har mploy udarbejdet uddannelsesanalyser for Region Sjælland. Regionen har igen i år valgt mploy til at gennemføre opgaven – denne gang med Uddannelsesanalyse 2017.   Uddannelsesanalyse 2017 er en videreførelse af tidligere års analyser. Analysen skal følge op på centrale d..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bedt konsulentfirmaet mploy om at lave en analyse af hvordan kommunerne arbejder med kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen” i praksis.

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk