mploy Linkedin
 

Vi samarbejder med de tre arbejdsmarkedskontorer i Danmark

Mploy arbejder tæt sammen med de tre arbejdsmarkedskontorer Midt-Nord, Syd og Øst, for hvem vi løser en lang række forskellige opgaver. Derudover løser vi en lang række opgaver ude i kommunerne i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedskontorerne og en eller flere kommuner. 

Vi hjælper regioner med bl.a.:

  • Udviklings- og forsøgsprojekter – udvikling af metoder, indsatser, samarbejdsformer mv.
  • Implementering – understøtte implementering af ny lovgivning, metoder, redskaber mv.
  • Optimering af forskellige indsatser – indsatsen for unge, langtidsledige, sygedagpengemodtagere, svage grupper, virksomhedsindsatsen mv.
  • Analyser og debatoplæg – om udviklingen på arbejdsmarkedet, målgrupper, indsatser, effekter, produktivitet, økonomiske potentialer mv.
  • Evalueringer – af indsatser, ordninger, resultater, styringsmodeller mv.
  • Læringskataloger – vidensopsamling, vidensdeling, best practice mv.
  • Strategiudvikling – for kontorerne og beskæftigelsesindsatsen
  • Kompetenceudvikling – kurser, seminarer og konferencer

Vi samarbejder med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Mploy samarbejder med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om evalueringer og analyser af virkningen af lovgivning, indsatser, ordninger, styringsmodeller mv.

Vi bistår Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med at udvikle og implementere nye metoder, redskaber og indsatser.  Vi udvikler og udbyder kompetenceudvikling i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Beskæftigelsesministeriet.

Vi har internationalt samarbejde

Mploy har internationalt samarbejder med flere lande i Europa og ikke mindst OECD om udarbejdelse af evalueringer og analyser af beskæftigelsesindsatsen.

Vi tilrettelægger og gennemfører analyse og evaluering for OECD i forbindelse med deres komparative analyse af sammenlignelige lande med henblik på OECDs opstilling af anbefalinger til indretningen og styring af beskæftigelsesindsatsen. Og vi bidrager i tæt samarbejde med beskæftigelsespolitiske aktører i andre lande til policyudvikling af beskæftigelsesindsatsen via evalueringer og komparative analyser af  europæiske landes beskæftigelsesindsats.

 
 

mploy

Der er stort politisk fokus på unge og deres vej i gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Hvordan går det på skoleområdet i din kommune? Og hvor mange unges vej går forbi jobcenteret?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

For tredje år i træk: Mploy stiller skarpt på uddannelsesområdet i Region Sjælland

De to foregående år har mploy udarbejdet uddannelsesanalyser for Region Sjælland. Regionen har igen i år valgt mploy til at gennemføre opgaven – denne gang med Uddannelsesanalyse 2017.   Uddannelsesanalyse 2017 er en videreførelse af tidligere års analyser. Analysen skal følge op på centrale d..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bedt konsulentfirmaet mploy om at lave en analyse af hvordan kommunerne arbejder med kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen” i praksis.

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk