mploy Linkedin
 

Vi samarbejder med de tre arbejdsmarkedskontorer i Danmark

Mploy arbejder tæt sammen med de tre arbejdsmarkedskontorer Midt-Nord, Syd og Øst, for hvem vi løser en lang række forskellige opgaver. Derudover løser vi en lang række opgaver ude i kommunerne i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedskontorerne og en eller flere kommuner. 

Vi hjælper regioner med bl.a.:

  • Udviklings- og forsøgsprojekter – udvikling af metoder, indsatser, samarbejdsformer mv.
  • Implementering – understøtte implementering af ny lovgivning, metoder, redskaber mv.
  • Optimering af forskellige indsatser – indsatsen for unge, langtidsledige, sygedagpengemodtagere, svage grupper, virksomhedsindsatsen mv.
  • Analyser og debatoplæg – om udviklingen på arbejdsmarkedet, målgrupper, indsatser, effekter, produktivitet, økonomiske potentialer mv.
  • Evalueringer – af indsatser, ordninger, resultater, styringsmodeller mv.
  • Læringskataloger – vidensopsamling, vidensdeling, best practice mv.
  • Strategiudvikling – for kontorerne og beskæftigelsesindsatsen
  • Kompetenceudvikling – kurser, seminarer og konferencer

Vi samarbejder med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Mploy samarbejder med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om evalueringer og analyser af virkningen af lovgivning, indsatser, ordninger, styringsmodeller mv.

Vi bistår Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med at udvikle og implementere nye metoder, redskaber og indsatser.  Vi udvikler og udbyder kompetenceudvikling i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Beskæftigelsesministeriet.

Vi har internationalt samarbejde

Mploy har internationalt samarbejder med flere lande i Europa og ikke mindst OECD om udarbejdelse af evalueringer og analyser af beskæftigelsesindsatsen.

Vi tilrettelægger og gennemfører analyse og evaluering for OECD i forbindelse med deres komparative analyse af sammenlignelige lande med henblik på OECDs opstilling af anbefalinger til indretningen og styring af beskæftigelsesindsatsen. Og vi bidrager i tæt samarbejde med beskæftigelsespolitiske aktører i andre lande til policyudvikling af beskæftigelsesindsatsen via evalueringer og komparative analyser af  europæiske landes beskæftigelsesindsats.

 
 

mploy

Der er stort politisk fokus på unge og deres vej i gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Hvordan går det på skoleområdet i din kommune? Og hvor mange unges vej går forbi jobcenteret?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Brugerundersøgelse blandt borgere tilkendt ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob er i gang

En landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere som er tilkendt ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob er netop sat i gang. Brugerundersøgelsen gennemføres af Mploy og Kantar Gallup for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Har du modtaget undersøgelsen og har spørgsmål til denn..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Mploy præsenterer 2 nye værktøjer til at understøtte kommunerne i integrationsindsatsen

På Integrationstræf 2017 og informationsmøder med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har mploy i august og september præsenteret 2 nye værktøjer til at understøtte kommunerne i arbejdet med investering i integrationsindsatsen.

Læs hele nyheden her >

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk