mploy Linkedin
 

Mploys værdier viser, 
hvem vi er

Mploys værdier er gennemsyret af måden, hvorpå vi går til opgaver, kunder og kolleger – de er ikke tomme floskler. Værdierne er en naturlig forlængelse af vores personlighed og faglighed, og de er et fælles udgangspunkt for alle i mploy. Vi forholder os løbende til vores værdier og justerer dem ud fra den virkelighed, som vi opererer i. Nye medarbejdere bliver i høj grad målt op mod vores værdier for at sikre, at de passer ind hos os og hos vores kunder.

Værdi gennem viden

Vi leverer målrettet rådgivning og sparring, der er anvendelig og tilfører værdi for kunden. Det betyder, at vi altid sætter det bedste hold til opgaven. Vi evaluerer vores opgaveløsning kritisk og udvikler stærke koncepter – ikke hyldevarer. Som kunde kan du derfor forvente:

 • Forventningsafstemning
 • Et udgangspunkt i dine behov
 • Kompetencer, der supplerer dine
 • Konkrete og anvendelige løsninger

Kvalitet

Vi sigter efter den bedste kvalitet og arbejder professionelt. Det betyder, at vi har respekt for hinandens roller og opgaver. Vi tager ansvar for firmaets opgaver samt for at levere en høj kvalitet mht. faglighed, sprog og præcision. Vi udvikler stærke koncepter, som flere kunder kan få glæde af, og vi benytter afprøvede og anerkendte metoder, og vi skal kunne stå inde for det, vi leverer. Som kunde kan du derfor forvente:

 • At få den forventede kvalitet til den aftalte tid
 • Høj kvalitet – fagligt, sprogligt mv.
 • Løbende og tæt dialog
 • Målrettet læring og kompetenceudvikling
 • At vi kan sadle om undervejs og være fleksible under opgaveløsningen

Udvikling

Vi vil udvikle beskæftigelsesindsatsen sammen med vores kunder. Det betyder, at vi skal være parate til at lære nyt og dele ideer, tanker samt erfaringer. Vi skal stimulere nytænkning og udvikling – og dele vores succeser og fiaskoer. Du kan derfor forvente:

 • En samarbejdspartner, der påvirker og understøtter forandring
 • Engagement og holdning til udvikling
 • Kritiske spørgsmål og udfordring
 • Oprigtig interesse i dine problemstillinger

Dokumentation og erfaring

Vi bygger vores opgaveløsning på dokumentation, faglig indsigt og erfaringer. Det betyder, at vi er på forkant med viden om ny lovgivning og initiativer på beskæftigelsesområdet samt fortolkning og analyse af, hvad lovgivningen og initiativerne betyder for kunden. Vi forholder os til analyser, evalueringer, undersøgelser mv., og vi understøtter vores rådgivning med dokumentation og afprøvede metoder. Vi deler vores viden og erfaringer, og vi har pligt til at udfordre hinanden – særligt i forbindelse med udviklingsprojekter. Vi har respekt for andres faglige kompetencer. Du kan derfor forvente:

 • Indsigt og viden om nyeste lovgivning og udvikling inden for beskæftigelse – også lokale indsatser
 • Viden og indsigt i analyser og metoder
 • Opgaveløsning ud fra dokumentation og afprøvede metoder
 • Erfaring fra løsning af lignende opgaver
 
 

mploy

Der er stort politisk fokus på unge og deres vej i gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Hvordan går det på skoleområdet i din kommune? Og hvor mange unges vej går forbi jobcenteret?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

For tredje år i træk: Mploy stiller skarpt på uddannelsesområdet i Region Sjælland

De to foregående år har mploy udarbejdet uddannelsesanalyser for Region Sjælland. Regionen har igen i år valgt mploy til at gennemføre opgaven – denne gang med Uddannelsesanalyse 2017.   Uddannelsesanalyse 2017 er en videreførelse af tidligere års analyser. Analysen skal følge op på centrale d..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bedt konsulentfirmaet mploy om at lave en analyse af hvordan kommunerne arbejder med kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen” i praksis.

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk