mploy Linkedin
 

Overblik og inspiration til handling

Mploy har indgående kendskab til aktørfeltet inden for beskæftigelsesområdet. Vi er opdaterede på trends, lovgivning og interesser og kan derfor målrette en konference, et debatoplæg eller en inspirationsdag med aktuelle input efter specifikke ønsker.

Vi hjælper med at samle relevante aktører og skabe overblik over indsatsmuligheder samt politisk handlerum. Vi faciliterer, inspirerer og skaber debat med fokus på handling – for eksempel handling via en tværfaglig indsats.

Konference eller kick-off

Mploy kan indgå i forskelligt omfang og sammenhæng. Vi kan enten fungere som konferencier med planlægning og afrapportering af forløbet, eller vi kan bidrage med et afgrænset oplæg.

Vores typiske debatoplæg er: 

 • Politiske oplæg
  Vi planlægger indhold til temadage eller konferencer i dialog med arrangøren. Det kan være oplæg eller workshops med indhold, der skaber politisk debat hos kommunale politikere, rådsmedlemmer mv. Et eksempel kan være en status på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud i forhold til udfordringer og politiske sigtelinjer.
 • Temaoplæg
  Et temaoplæg fra mploy kan benyttes, når et nyt koncept eller forslag skal præsenteres, når ny lovgivning eller regelsæt skal præsenteres. Vi analyserer det ønskede tema forud for temadagen, hvor vi præsenterer resultaterne og efterfølgende evaluerer. Det kan være en præsentation af integrationsaktiviteter, som vi afholder flere steder i landet.
 • Procesoplæg
  Mploy kan fungere som konferencier på en enkelt workshop eller overordnet styre en debat og sikre, at vi kommer hele vejen rundt om en problemstilling.
 • Regeloplæg
  Vi kommer ud og giver en detaljeret gennemgang af regelsæt på leder- eller medarbejderniveau. Vi giver eksempler på håndtering af regelsæt med en håndgribelig og praktisk tilgang.
 • Tværgående konferencer
  Vi arrangerer og gennemfører gerne konferencer med udgangspunkt i konkrete problemstillinger, hvor vi inviterer relevante foredragsholdere ind fra forskellige fagområder såsom integration-, beskæftigelses- og socialområdet.
 • Virksomhedskurser
  Mploy hjælper leverandører til beskæftigelsesområdet med at afdække behov og politiske tendenser. Vi udarbejder efterspørgselsanalyser og anviser, hvordan man som leverandør kan tilpasse sine produkter og strategier til eksisterende behov i markedet. Vi anviser fremadrettede initiativer og indsatsområder til brancheforeninger, jobformidlingsvirksomheder og andre aktører.

Kontakt Niels Kristoffersen, hvis du vil vide mere om, hvordan mploy kan hjælpe dig med at igangsætte debat eller holde oplæg.

 
 

mploy

Der er stort politisk fokus på unge og deres vej i gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Hvordan går det på skoleområdet i din kommune? Og hvor mange unges vej går forbi jobcenteret?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

For tredje år i træk: Mploy stiller skarpt på uddannelsesområdet i Region Sjælland

De to foregående år har mploy udarbejdet uddannelsesanalyser for Region Sjælland. Regionen har igen i år valgt mploy til at gennemføre opgaven – denne gang med Uddannelsesanalyse 2017.   Uddannelsesanalyse 2017 er en videreførelse af tidligere års analyser. Analysen skal følge op på centrale d..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bedt konsulentfirmaet mploy om at lave en analyse af hvordan kommunerne arbejder med kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen” i praksis.

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk