mploy Linkedin
 
Tværfaglig synergi

Tværfaglig synergi - Udnyt tværfaglige kompetencer og resultater

Der er behov for systematisk samarbejde og fælles indsats, når vi ønsker at rehabilitere de svageste grupper i samfundet mod beskæftigelse og uddannelse. Mploy har solid erfaring med at skabe tværfaglig synergi mellem parterne, der indgår i rehabiliteringsprocessen. Vi hjælper med at skabe fælles mål, sprog og udgangspunkt for samarbejde. Med fælles rationaler og visioner har vi mulighed for at udnytte og udvikle fælles kompetencer med borgeren i centrum.

Konsulenter hos mploy har praktisk erfaring fra forskellige fagområder med snitflade til beskæftigelsesområdet. Det vil sige, at vores konsulenter kender dine udfordringer på egen krop fra strategisk lederniveau til udførende sagsbehandlerniveau. Vi bidrager samtidigt med erfaringer fra utallige projekter inden for dit fagområde. Vores fornemmeste opgave er at gøre strategisk tanke til operationel handling.

Vi faciliterer en fælles indsats

Behovet for at gå nye veje, for at opnå forbedrede resultater for grupperne længst fra job, har medført, at jobcentrets indsats i disse år knyttes tættere og tættere sammen med andre indsatsfelter. Det har vist sig, at tværgående samarbejde omkring parallelle indsatser kan forbedre resultaterne inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Mploy er specialiseret inden for velfærdsservice for unge og voksne og samarbejder rutinevant med jobcentre, socialafdelinger, sundhedsområdet, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ydelsescentre, uddannelsesinstitutioner, leverandører af behandlingsydelser, a-kasser m.fl. Vi har stor erfaring med at få alle disse forskellige enheder og faglige baggrunde til at samarbejde på tværs af faglige skel – og på alle niveauer: Politisk, i topledelserne, på chef- og lederniveau og med medarbejdere. Vi hjælper med at definere målsætninger og omsætte dem til konkrete forretningsgange i en travl hverdag. Vi hjælper med at opbryde grænserne mellem fagområder og sikrer, at du får mere ud af dine samlede ressourcer gennem effektive metoder og beslutningsprocesser. Vi faciliterer en tværfaglig synergi, der øger værdien af eksisterende ressourcer og skaber håndgribelige resultater.

Mploy bidrager i alle faserne fra den afgørende rammesætning af udviklingsarbejdet og gennemførelsen af udviklings- og strategiarbejdet til tilrettelæggelse og implementering af arbejdsgange, redskaber, kompetenceudvikling. Og mploy kan bidrage til udvikling af redskaber, der muliggør løbende evaluering af den individuelle progression og den samlede resultatopnåelse.

Kontakt Troels Mikkelsen, hvis du vil vide mere om, hvordan mploy kan hjælpe dig med at skabe tværfaglig synergi.

 
 

mploy

Der er stort politisk fokus på unge og deres vej i gennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Hvordan går det på skoleområdet i din kommune? Og hvor mange unges vej går forbi jobcenteret?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Brugerundersøgelse blandt borgere tilkendt ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob er i gang

En landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere som er tilkendt ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob er netop sat i gang. Brugerundersøgelsen gennemføres af Mploy og Kantar Gallup for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Har du modtaget undersøgelsen og har spørgsmål til denn..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Mploy præsenterer 2 nye værktøjer til at understøtte kommunerne i integrationsindsatsen

På Integrationstræf 2017 og informationsmøder med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har mploy i august og september præsenteret 2 nye værktøjer til at understøtte kommunerne i arbejdet med investering i integrationsindsatsen.

Læs hele nyheden her >

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk