mploy Linkedin
 

Vi bygger dine resultater på fakta

Vi oplever stigende krav til planlægning, styring, dokumentation og opfølgning. En ledelse skal synliggøre, at budget, økonomi, indsats og resultater hænger sammen. Mploy gennemfører relevante og nødvendige analyser, og vi hjælper dig med rådgivning og sparring i forbindelse med en fremadrettet planlægning. Denne proces kombineres ofte med udarbejdelse af en resultatgennemgang, analyse af målgruppe, indsatser og resultater eller belysning af en specifik udfordring eller problemstilling.

Vi stiller hele vores store analysekapacitet og dokumentationsmateriale til rådighed. Vi indsamler data fra registre, sagsgennemgange, økonomiske beregninger, fremskrivninger mv., og vi gennemfører spørgeskemaundersøgelser, telefoninterviews, research, fokusgruppeinterviews mv.

Derudover har vi udviklet konkrete redskaber, der gør det muligt for dig at følge med i, om der skabes progression og resultater via den indsats, I tilbyder borgere og virksomheder.

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Jobcenterbenchmarking 2018

Mploy har benchmarkingen opgjort og sammenlignet 10 kommuners enhedsomkostninger til drift og aktivering for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. I november og december gennemfører vi anden runde med nye kommuner – se hvad I kan få ud af at deltage her.

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket nye studentermedhjælpere, der kan bistå mploys konsulenter i opgaveløsningen

Er du grundig generalist med et hoved, der er god til metode? Er du en ørn til at formidle og god til at jonglere og prioritere?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk