mploy Linkedin
 

Sparringspartner med viden og erfaring

Hos mploy kan du forvente en sparringspartner, der lytter til jeres behov, udfordrer problemstillinger og kommer med forslag til løsninger. Før vi går i løsningsmode, laver vi typisk en foranalyse, der rammesætter og danner basis for forløbet. Vi har en pragmatisk tilgang til løsning af opgaven, og vi leverer altid rapporter med handlingsanvisninger, som er realiserbare. Vi leverer kompetent sparring med afsæt i beskæftigelsesområdet, hvor vi inddrager vores bagage af viden om, hvad der sker, og hvad der virker andre steder. Fortrolighed er en selvfølge og en forudsætning for et tillidsfuldt samarbejde.

Ledelsessparring

Mploy gennemfører sparring på både strategisk og operationelt niveau. Vi inddrager alle facetter af ledelse og arbejder med strategisk ledelse, produktionsledelse, personaleledelse og ledelse af forandringer og udviklingsaktiviteter. Mange af vores konsulenter kommer fra lederstillinger inden for de fagområder, vi arbejder med, og de kender derfor de udfordringer og den virkelighed, som en leder skal navigere i. I sparringen vidensdeler vores konsulenter erfaringer og faglig indsigt – også i forhold til den gældende lovgivning og de relevante aktører på området.

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Jobcenterbenchmarking 2018

Mploy har benchmarkingen opgjort og sammenlignet 10 kommuners enhedsomkostninger til drift og aktivering for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. I november og december gennemfører vi anden runde med nye kommuner – se hvad I kan få ud af at deltage her.

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket nye studentermedhjælpere, der kan bistå mploys konsulenter i opgaveløsningen

Er du grundig generalist med et hoved, der er god til metode? Er du en ørn til at formidle og god til at jonglere og prioritere?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk