mploy Linkedin
 

Mploys profiler

Ud over vores direktører består mploy hovedsageligt af chefkonsulenter, konsulenter og studentermedhjælpere.

Chefkonsulenten

Mploys chefkonsulenter er rådgivningsspecialister inden for det beskæftigelsespolitiske felt. De har typisk flere års joberfaring fra:

  • Kommuner
  • Beskæftigelsesregioner, regioner eller centraladministrationen
  • Konsulentjobs i andre konsulentfirmaer

Mploys chefkonsulenter har ofte ledelseserfaring fra enten en kommune, region eller centraladministrationen.

Mploys chefkonsulenter fungerer i opgaveløsningen ofte som projektleder, og de er en integreret og nærværende sparringspartner for kunden. En af mploys styrker er netop, at vores konsulenter løbende videre­udvikler sig gennem et tæt samspil med vores kunder.

Alle chefkonsulenter i mploy har en akademisk uddannelse på kandidatniveau. Uddannelsesbaggrunden har stor betydning for de faglige færdigheder og fagdiscipliner, som den samlede konsulentgruppe er i besiddelse af.

Konsulenten

Mploys konsulenter besidder mange af de samme kompetencer som beskrevet ovenfor.

Konsulenten har typisk kortere erfaring fra andre jobs og kan være oplært og uddannet som konsulent i mploy.

Mploys konsulenter varetager ofte specialiserede funktioner eksempelvis i forhold til databearbejdning, analyser, interviews, spørgeskemaundersøgelser mv. Samtidig fungerer vores konsulenter både som projektleder og projektdeltager. Konsulenterne er en integreret del af de forskellige opgaver og deltager i dialogen og sparringen med kunden.

Alle konsulenter i mploy har en akademisk uddannelse på kandidatniveau. Uddannelsesbaggrunden har stor betydning for de faglige færdigheder og fagdiscipliner, som den samlede konsulentgruppe er i besiddelse af.

Studentermedhjælperen

Mploy har en  gruppe af gode og erfarne studentermedhjælpere. Vores studentermedhjælpere er typisk universitetsstuderende inden for det samfundsvidenskabelige område (statskundskab, økonomi, sociologi). De er typisk halvvejs i deres studier og bruger 15 til 20 timer om ugen hos os. De varetager udredningsopgaver, indtastningsopgaver, databearbejdning, praktiske opgaver, fremstilling af figurer, tabeller mv. Mploys studentermedhjælpere varetager ikke selvstændigt kundevendte opgaver.

Kompetencer i mploy

De ovennævnte profiler og kompetencer betyder, at mploy har helt særlige styrker og evner i forhold til at varetage konsulentopgaver på højt niveau. Vi evner at:

  • Gå ind på alle niveauer i opgaveløsningen og alle niveauer i organisationen (politikerne, direktionen, ledelsesgruppen, specialisterne og medarbejderne)
  • Levere målrettede, situationsbestemte anbefalinger, som er afstemt med din politiske og strategiske sammenhæng
  • Levere handlingsorienterede, operationelle resultater og løsninger, som kan omsættes og implementeres efterfølgende i din organisation eller indsats
  • Formidle effektivt og kundespecifikt på en nærværende måde med udgangspunkt i din virkelighed
  • Inddrage og sammenkøre data fra dine kildesystemer, data fra forløbsdatabasen Dream og kvalitative data fra sagsgennemgange og interview (dvs. samkøring af bløde og hårde data)
  • Kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen – strategisk og operationelt
  • Indgå i og løse komplekse og sammensatte opgaver, der ofte foregår i krydsfeltet mellem analyse-, udviklings- og implementeringsopgaver og indebærer stor kompetencemæssig fleksibilitet fra involverede konsulenter.
 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Ny LAB-lov. En forenkling?

Med godt to måneder til den ny LAB-lov træder i kraft, mærker vi, at man i mange kommuner har sat fuld fokus på implementeringen. I alle de kommuner, som mploy samarbejder med er der stærk bevidsthed om, at forenklingsreformen på mange måder adskiller sig fra de forudgående reformer på beskæftigel..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket to praktikanter til foråret 2020

Er du enten metodestærk eller vild med Excel og programmering? 

Læs jobopslagene ved at klikke på følgende links: 

Talstærk praktikant >  

Metodestærk praktikant >

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk