mploy Linkedin
 

Vi samarbejder med de tre arbejdsmarkedskontorer i Danmark

Mploy arbejder tæt sammen med de tre arbejdsmarkedskontorer Midt-Nord, Syd og Øst, for hvem vi løser en lang række forskellige opgaver. Derudover løser vi en lang række opgaver ude i kommunerne i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedskontorerne og en eller flere kommuner. 

Vi hjælper regioner med bl.a.:

  • Udviklings- og forsøgsprojekter – udvikling af metoder, indsatser, samarbejdsformer mv.
  • Implementering – understøtte implementering af ny lovgivning, metoder, redskaber mv.
  • Optimering af forskellige indsatser – indsatsen for unge, langtidsledige, sygedagpengemodtagere, svage grupper, virksomhedsindsatsen mv.
  • Analyser og debatoplæg – om udviklingen på arbejdsmarkedet, målgrupper, indsatser, effekter, produktivitet, økonomiske potentialer mv.
  • Evalueringer – af indsatser, ordninger, resultater, styringsmodeller mv.
  • Læringskataloger – vidensopsamling, vidensdeling, best practice mv.
  • Strategiudvikling – for kontorerne og beskæftigelsesindsatsen
  • Kompetenceudvikling – kurser, seminarer og konferencer

Vi samarbejder med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Mploy samarbejder med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om evalueringer og analyser af virkningen af lovgivning, indsatser, ordninger, styringsmodeller mv.

Vi bistår Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med at udvikle og implementere nye metoder, redskaber og indsatser.  Vi udvikler og udbyder kompetenceudvikling i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Beskæftigelsesministeriet.

Vi har internationalt samarbejde

Mploy har internationalt samarbejder med flere lande i Europa og ikke mindst OECD om udarbejdelse af evalueringer og analyser af beskæftigelsesindsatsen.

Vi tilrettelægger og gennemfører analyse og evaluering for OECD i forbindelse med deres komparative analyse af sammenlignelige lande med henblik på OECDs opstilling af anbefalinger til indretningen og styring af beskæftigelsesindsatsen. Og vi bidrager i tæt samarbejde med beskæftigelsespolitiske aktører i andre lande til policyudvikling af beskæftigelsesindsatsen via evalueringer og komparative analyser af  europæiske landes beskæftigelsesindsats.

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Jobcenterbenchmarking 2018

Mploy har benchmarkingen opgjort og sammenlignet 10 kommuners enhedsomkostninger til drift og aktivering for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. I november og december gennemfører vi anden runde med nye kommuner – se hvad I kan få ud af at deltage her.

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket nye studentermedhjælpere, der kan bistå mploys konsulenter i opgaveløsningen

Er du grundig generalist med et hoved, der er god til metode? Er du en ørn til at formidle og god til at jonglere og prioritere?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk