mploy Linkedin
 

Vi samarbejder med kommuner over hele landet

Vores samarbejde med kommunerne favner bredt. Vi arbejder med alle typer af opgaver fra de politiske og strategiske opgaver til opgaver, der handler om at optimere og udvikle den daglige indsats og produktion.

Her er et udpluk af de opgaver, vi hjælper forskellige kommuner med: 

  • Udvikling af nye indsatser, nye tilbud og nye metoder
  • Udvikling af samarbejdet mellem beskæftigelsesområdet og social-, sundheds-, integrations- og uddannelsesområdet
  • Udvikling og optimering af organiseringen af beskæftigelsesindsatsen
  • Analyser af udviklingen på arbejdsmarkedet, målgrupper, indsatser, effekter, produktivitet, økonomiske potentialer mv.
  • Evalueringer af særlige indsatser, udviklingsaktiviteter, organisering mv.
  • Planlægning, styring og opfølgning på økonomi, indsats, resultater, produktion mv.
  • Ledelsesrådgivning og sparring
  • Implementering af resultatbaseret styring via forandringsteori, seminarer, temadage og konferencer med skræddersyet indhold
  • Effektivisering og optimering
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere

Mploy samarbejder rutineret med de forskellige aktører i kommuner:

Politiske udvalg

Vi hjælper hvert år et stort antal kommuner med at udarbejde beskæftigelsesplaner. Vi hjælper med at sætte mål, udarbejde strategier, prioritere indsatser, foretage konsekvensvurdering mv. Vi tilbyder oplæg, analyser, temadage, konferencer, sparring mv.

Det lokale beskæftigelsesråd (LBR)

Vi samarbejder tæt med et stort antal lokale beskæftigelsesråd og politiske udvalg omkring førnævnte opgaver. For de lokale beskæftigelsesråd udarbejder vi ligeledes en række analyser, og vi rådgiver om, hvordan LBR’s midler kan skabe de bedst mulige resultater og initiere handling.

Strategisk ledelse i forvaltninger

Vi rådgiver om og hjælper den strategiske ledelse med at analysere, udvikle og implementere ny organisering, nye indsatser, nye styringsmodeller og nye ledelsesformer mv.  Vi opererer inden for de ledelsesmæssige rammer og understøtter en effektiv indsats og et tværfagligt samarbejde på tværs af forskellige organisatoriske enheder.

Jobcenteret

Vi har stor erfaring med at samarbejde med jobcentrene. Vores samarbejde spænder over analyser, evalueringer, udviklingsprojekter, styring og opfølgning, produktionsstyring, organisationsudvikling, ledelsesrådgivning, kompetenceudvikling, kurser mv.  Vi dækker alle de forskellige indsatser, der varetages af jobcentrene – herunder indsatsen for unge, ledige og langtidsledige, de svagere grupper, sygedagpengemodtagere, virksomhedsindsatsen mv. Vi arbejder på alle niveauer og med alle faggrupper fra den nyvalgte politiker over den garvede chef til den velfunderede teamleder og den nyansatte medarbejder – og med de forskellige funktioner internt i jobcentret, med jobkonsulenter, sagsbehandlere, UU-medarbejdere, virksomhedskonsulenter og sekretariatsmedarbejdere osv.

Andre kommunale forvaltningsområder

Vi samarbejder med social-, sundheds-, integrations-, uddannelses- samt børn- og ungeforvaltninger i kommunerne.

Vi hjælper bl.a. med at belyse gevinsterne ved og opsætte mål for et tværfagligt samarbejde på tværs af de forskellige politikområder og indsatser.

Vi udvikler tværfaglige og rehabiliterende indsatser, og vi udvikler og implementerer konkrete modeller for et tværfagligt samarbejde mv.

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Jobcenterbenchmarking 2018

Mploy har benchmarkingen opgjort og sammenlignet 10 kommuners enhedsomkostninger til drift og aktivering for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. I november og december gennemfører vi anden runde med nye kommuner – se hvad I kan få ud af at deltage her.

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket nye studentermedhjælpere, der kan bistå mploys konsulenter i opgaveløsningen

Er du grundig generalist med et hoved, der er god til metode? Er du en ørn til at formidle og god til at jonglere og prioritere?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk