mploy Linkedin
 

Line Bjørg Jensen

Chef for intern udvikling og administration, cand.scient.soc.

Tlf.: 2814 8065

E-mail. lbj@mploy.dk

Line Bjørg Jensen varetager både interne og kundevendte opgaver.

Line er ansvarlig for planlægning, styring og opfølgning på opgaveindtag og opgaveløsning i mploy, og bistår direktøren ift. ad hoc opgaver og har ansvar for betjening af partnerkredsen.

Line har ansvarsopgaver i forhold til rekruttering og ansættelse, personale- samt organisationsudviklingsopgaver. Og har ansvaret for den daglige ledelse af den interne service og det faglige ledelsesmæssige ansvar for løsning af de interne udviklings- og driftsopgaver i mploy.

Lines spidskompetencer er coaching, forhandling, procesforståelse, projektledelse, gennemførelse af forandringsteoriprojekter og organisationsændringer.

Line har bl.a. arbejdet med forandringsteoriprocesser i flere jobcentre, etablering og opstart af tværfagligt samarbejde på tværs af jobcenter og øvrige kommunale afdelinger, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af større organisations- og fusionsprojekter, rådgivning af ledere om gennemførelse af organisationsændringer, kompetenceudviklingsforløb, mv.

Line er uddannet cand. scient. soc., businesscoach og projektleder.

Line har været ansat i mploy siden januar 2005 og kommer oprindeligt fra en stilling som fuldmægtig i Beskæftigelsesministeriet.

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Ny LAB-lov. En forenkling?

Med godt to måneder til den ny LAB-lov træder i kraft, mærker vi, at man i mange kommuner har sat fuld fokus på implementeringen. I alle de kommuner, som mploy samarbejder med er der stærk bevidsthed om, at forenklingsreformen på mange måder adskiller sig fra de forudgående reformer på beskæftigel..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket to praktikanter til foråret 2020

Er du enten metodestærk eller vild med Excel og programmering? 

Læs jobopslagene ved at klikke på følgende links: 

Talstærk praktikant >  

Metodestærk praktikant >

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk