mploy Linkedin
 

Nina Bundgaard Holck 

Chefkonsulent

Tlf.: 20 54 98 78

E-mail: nbh@mploy.dk 

Nina Holck er chefkonsulent i mploy.

Som chefkonsulent bruger Nina sine mange års praktiske erfaringer indenfor det beskæftigelses- og socialfaglige område. Derudover trækker Nina på sin baggrund som antropolog.

Nina arbejder blandt andet med udvikling og facilitering af undervisnings- og kompetenceudviklingsforløb i og omkring beskæftigelsesindsatsen samt afdækning, udvikling og optimering af indsatser, metoder og arbejdsgange for medarbejdere i jobcentrene.

Ninas spidskompetencer ligger indenfor integrationsområdet samt i arbejdet med kvalitative metoder, herunder både individuelle og gruppebaserede interviews, observationsstudier, samt udarbejdelse af antropologiske og samfundsvidenskabelige analyser baseret på kvalitative og kvantitative data. Derudover har Nina særligt kendskab til afdækning og dokumentation af borgeroplevelser og borger-inddragelseprocesser samt effekt i den beskæftigelses- og socialfaglige indsats. 

Nina er uddannet antropolog fra Københavns Universitet og har i en årrække arbejdet som integrationsmentor og selvstændig antropologisk konsulent. Nina har udviklet og gennemført samskabelses- og empowermentprojekter, samt udarbejdet evalueringer målrettet sårbare og udsatte borgere, særligt på integrationsområdet.

Dertil har Nina udgivet inspirationsguider og artikler målrettet praktikere indenfor det socialfaglige felt og på integrationsområdet. Nina har desuden stærk praksisnær erfaring som jobkonsulent i den etniske beskæftigelsesindsats.

Nina har været ansat i mploy siden december 2017.

 

 

 

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Jobcenterbenchmarking 2018

Mploy har benchmarkingen opgjort og sammenlignet 10 kommuners enhedsomkostninger til drift og aktivering for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. I november og december gennemfører vi anden runde med nye kommuner – se hvad I kan få ud af at deltage her.

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket to praktikanter til foråret 2020

Er du enten metodestærk eller vild med Excel og programmering? 

Læs jobopslagene ved at klikke på følgende links: 

Talstærk praktikant >  

Metodestærk praktikant >

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk