mploy Linkedin
 

Troels Mikkelsen

Direktør, cand.scient.adm.

Tlf.: 2899 8064

E-mail: tmi@mploy.dk

Troels Mikkelsen er direktør og partner i mploy.

Troels har sine spidskompetencer inden for udvikling af metoder, organisering og redskaber og i facilitering af udviklingsforløb hvor chefer, ledere medarbejdere og interessenter sammen udvikler indsatsen, afvikling af workshops, undervisning og kompetenceudvikling af bl.a. jobcentermedarbejdere.

Troels tager sit afsæt i det beskæftigelsespolitiske område, men kobler ofte feltet med tilgrænsende områder, fx de social-, sundheds- og uddannelsespolitiske områder.

Troels er ekspert i opstart, tilrettelæggelse, gennemførelse og implementering af projekter inden for forandringsteori, rehabilitering, tværsektorielt samarbejde samt udvikling og måling af progression.

Troels har stor erfaring med facilitering af processer hvor forskellige faggrupper – ofte på tværs af sektorer – udvikler indsats og samarbejde. Udgangspunktet for Troels’ er et indgående kendskab til forskellige fagkulturer, et dybt kendskab til forskellige typer indsatser og indsatsbehov, et stærkt fokus på målfastlæggelse og afgrænsning, et godt overblik over organiseringen, evnen til at hjælpe med at sætte og fastholde den ledelsesmæssige og strategiske retning i udviklingsprocessen.

Troels trækker i sit arbejde på discipliner fra ledelsesrådgivning, udvikling af ideoplæg, facilitering af udviklingsprocesser og workshops til udvikling af metoder og redskaber.

Troels tilrettelægger og underviser på temadage og kurser for medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen.

Troels er uddannet cand. scient. adm.

Troels har været en del af mploy siden virksomhedens grundlæggelse i 2004. Troels har tidligere været i Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet, og har været social- og beskæftigelsespolitisk konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Jobcenterbenchmarking 2018

Mploy har benchmarkingen opgjort og sammenlignet 10 kommuners enhedsomkostninger til drift og aktivering for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. I november og december gennemfører vi anden runde med nye kommuner – se hvad I kan få ud af at deltage her.

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket to praktikanter til foråret 2020

Er du enten metodestærk eller vild med Excel og programmering? 

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk