mploy Linkedin
 

Landsdækkende brugerundersøgelse er nu offentliggjort: Flere er tilfredse end utilfredse med deres tilkendelser efter reformen

Landsdækkende brugerundersøgelse er nu offentliggjort: Flere er tilfredse end utilfredse med deres tilkendelser efter reformen

Især borgere tilkendt et fleksjob (85 pct.) og en førtidspension (86 pct.) svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med tilkendelserne. Det er blot ét af resultaterne i mploy og Kantar Gallups landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob. Undersøgelsen er gennemført for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og indgår som en del af evalueringen af reformen.

Undersøgelsen viser også, at…

  • 45 pct. af borgerne i ressourceforløb er tilfredse med deres forløb – 28 pct. er utilfredse
  • De fleste ønskede et fleksjob eller en førtidspension inden mødet i rehabiliteringsteamet
  • Blandt ressourceforløbsmodtagere er markant flere under 40 år tilfredse (56 pct.) sammenlignet med borgere over 40 år (37 pct.)
  • Borgerne er generelt godt tilfredse med både forberedelsen og selve mødet i rehabiliteringsteamet
  • Mange borgere i fleksjob oplever, at de udvikler sig i jobbet, men de fleste forventer dog ikke at øge deres timetal
  • Næsten halvdelen af førtidspensionisterne med forudgående ressourceforløb er utilfredse med deres ressourceforløb
  • En ud af ti førtidspensionister tror, at de på et tidspunkt kommer i job, evt. i få timer

Brugerundersøgelsen belyser bl.a. målgruppens oplevelser, tilfredshed med og udbytte af reformens indsatser. Du kan finde undersøgelsen her.

Er du interesseret i at høre mere om undersøgelsen, så kontakt chef for analyse og evaluering Kristina Venø eller analysekonsulent Helene Fallesen. Er du interesseret i en tilfredshedsundersøgelse i din kommune, kan vi skræddersy en lokal løsning til jer, hvor vi fokuserer på målgrupper og temaer efter jeres ønsker.

19. Apr 2018

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Ny LAB-lov. En forenkling?

Med godt to måneder til den ny LAB-lov træder i kraft, mærker vi, at man i mange kommuner har sat fuld fokus på implementeringen. I alle de kommuner, som mploy samarbejder med er der stærk bevidsthed om, at forenklingsreformen på mange måder adskiller sig fra de forudgående reformer på beskæftigel..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket to praktikanter til foråret 2020

Er du enten metodestærk eller vild med Excel og programmering? 

Læs jobopslagene ved at klikke på følgende links: 

Talstærk praktikant >  

Metodestærk praktikant >

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk