mploy Linkedin
 

Mploy undersøger behovet for medarbejdere med digitale kompetencer

Den digitale udvikling buldrer afsted, og virksomhederne står over for nye muligheder – og udfordringer. Den fremtidige vækst i den enkelte virksomhed afhænger i høj grad af, om man er omstillingsparat og kan udnytte det digitale potentiale i udviklingen – og ikke mindst: Om man kan tiltrække medarbejdere med digitale kompetencer på forskellige niveauer.

Region Midtjylland har bedt mploy om at udarbejde en analyse af fremstillingsvirksomhedernes behov for medarbejdere med digitale kompetencer. Analysen skal både fokusere på virksomhedernes efterspørgsel og deres nuværende kompetenceforsyning, samt på uddannelsesinstitutionernes udbud af uddannelser inden for området. Analysen vil bl.a. give svar på:

- Har virksomhederne behov for almene digitale kompetencer? Nu og inden for 2-3 år?

- Hvilke specifikke kompetencer efterspørges?

- Hvordan vurderer virksomhederne overordnet set muligheden for at finde kvalificerede medarbejdere med digitale kompetencer?

- Er der hidtil rekrutteret forgæves? I hvilket omfang?

- Hvordan sikrer virksomhederne sig de digitale kompetencer, de har behov for?

- Er der et mismatch mellem efterspørgsel efter digitale kompetencer og udbuddet af efteruddannelse i regionen?

Undersøgelsesdesignet bygger både på kvantitativ og kvalitativ metode og vil danne et solidt analytisk grundlag, som kan anvendes til udarbejdelse af anbefalinger inden for området.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt chef for analyse og evaluering Kristina Venø eller analysekonsulent Helene Fallesen.

06. Mar 2018

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Ny LAB-lov. En forenkling?

Med godt to måneder til den ny LAB-lov træder i kraft, mærker vi, at man i mange kommuner har sat fuld fokus på implementeringen. I alle de kommuner, som mploy samarbejder med er der stærk bevidsthed om, at forenklingsreformen på mange måder adskiller sig fra de forudgående reformer på beskæftigel..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket to praktikanter til foråret 2020

Er du enten metodestærk eller vild med Excel og programmering? 

Læs jobopslagene ved at klikke på følgende links: 

Talstærk praktikant >  

Metodestærk praktikant >

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk