mploy Linkedin
 

Kursus

Kursus og netværk for ledere af rehabiliterinsteamet

Kursus og netværk for formænd, koordinatorer, sekretærer i kommunernes rehabiliteringsteams

Effektiv mødeledelse som grundlag for ressourceforløb, der virker

Arbejdet i landets rehabiliteringsteams er i gang. Overalt gør man sig netop nu de første erfaringer med en ny systematisk tilgang til beskæftigelsesindsatsen. En tilgang, der bygger på samarbejde på tværs af faggrupper og forvaltninger. En tilgang som med borgeren i centrum systematisk sætter fokus på udvikling af arbejdsevne og rehabilitering.

Ideen om styrket tværfaglighed og ressourceforløb er indlysende rigtig. For at opnå de ønskede resultater er det imidlertid afgørende, at arbejdet i landets rehabiliteringsteams får optimale vilkår.

På det forholdsvis korte møde mellem borgeren og rehabiliteringsteamet skal der skabes grundlag for at rehabiliteringsteamet kan lave indstilling om fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. Derudover skal teamet sammen med borgeren lægge linjerne i planen for ressourceforløbet med delmål og forslag til indsatser. Der er således betydelige ambitioner knyttet til hvert enkelt møde, og det stiller store krav til effektive arbejdsgange, klar rollefordeling, sikker mødestyring og systematisk afrapportering.

Formænd, koordinatorer og teamsekretærer får en helt centralrolle i det velfungerende rehabiliteringsteam, og det er på den baggrund, at en række kommuner i samarbejde med konsulentvirksomheden mploy har taget initiativ til at gennemføre et sammenhængende forløb bestående af en række kursusdage og etablering af netværk målrettet netop disse nøglepersoner i rehabiliteringsarbejdet.

Kurset og netværksaktiviteterne har til formål,

 • at styrke kompetencer i forhold til at rollen som koordinator og mødeleder
 • at styrke involvering af borgerne i rehabiliteringsteammøderne
 • at understøtte en udviklingsorienteret dialog på tværs af faggrupper og forvaltninger
 • at udvikle og inspirere mødeindhold
 • at kvalificere mødematerialer
 • at kvalificere afrapportering fra møderne i form af gode indstillinger og gode planer for ressourceforløb
 • at etablere netværk og fortsat udvikling af arbejdet i rehabiliteringsteamet

Kursusdage, feltstudier og netværk

I en vekselvirkning mellem undervisning, casearbejde, feltstudier, erfaringsudveksling og sparring vil deltagerne få et stærkere teoretisk og praktisk grundlag for at kunne varetage tovholderrollen i rehabiliteringsteamet. Og deltagerne vil få konkret input til udvikling af arbejdsgange, organisering, dialogformer mv..

Der planlægges følgende aktiviteter der afvikles løbende gennem hele 2013:

 • 4 hele undervisningsdage
 • Undervisning ved erfarne konsulenter fra mploy suppleret med inviterede gæstelærere
 • 2 besøg på rehabiliteringsteammøder i andrekommuner
 • Deltagelse i netværksmøder i netværk med ca. 10 deltagere erfaringsudveksler og sparrer med ligesindede fra nabokommunerne

Målgruppe

Kurset og netværket henvender sig til de centrale nøglepersoner i den daglige drift af rehabiliteringsteamet. Kommunerne organiserer arbejdet i rehabiliteringsteamet forskelligt, og målgruppen for forløbet vil derfor bestå af såvel ledere, stabsmedarbejdere, koordinatorer og andre, som har ansvar for tilrettelæggelse, mødeledelse og koordination af rehabiliteringsteamet. Fælles for deltagerne er, at de kommer fra kommuner, hvor rehabiliteringsarbejdet er i drift. Det forudsættes at deltagerne har overblik over førtidspensionsreformens rammer og indhold. Ring og hør nærmere, hvis du er i tvivl om, hvorvidt forløbet er målrettet dig.

Der planlægges med holdstørrelse på maksimalt 20 deltagere

Tilmelding og praktik

De fire kursusdage gennemføres i mploys kursuslokale, Gothersgade 103, København K. Netværksmøder og besøg forudsættes gennemført i de deltagende kommuner

Nærmere oplysninger om forløbet fås hos partner Troels Mikkelsen, tmi@mploy.dk eller på 28 99 80 64.

Der afholdes gratis informationsmøde 16. april kl. 16 – 17 hos mploy, Gothersgade 103, st., København K. På informationsmødet kan man høre mere om kurset og komme med input til vinklinger og ønsker til kurset. Tilmelding til informationsmødet nødvendig

Tilmelding senest 25. april 2013. 

Tilmeld dig her.

Se program her.

Gebyr for deltagelse i forløbet er kroner 10.000 (ekskl. moms.) for første deltager fra hver kommune. Gebyr for efterfølgende deltagere fra samme kommune: kroner 6.000.

Gebyret dækker undervisning, materiale og fortæring på de fire kursusdage. Gebyret dækker derudover praktisk bistand til netværkene efter aftale.

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Ny LAB-lov. En forenkling?

Med godt to måneder til den ny LAB-lov træder i kraft, mærker vi, at man i mange kommuner har sat fuld fokus på implementeringen. I alle de kommuner, som mploy samarbejder med er der stærk bevidsthed om, at forenklingsreformen på mange måder adskiller sig fra de forudgående reformer på beskæftigel..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket to praktikanter til foråret 2020

Er du enten metodestærk eller vild med Excel og programmering? 

Læs jobopslagene ved at klikke på følgende links: 

Talstærk praktikant >  

Metodestærk praktikant >

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk