mploy Linkedin
 

Formålet med evaluering – er læring og udvikling

Evaluering hos mploy er ikke en kontrolinstans – det er en måde at skabe læring. Vi arbejder med evaluering fremadrettet med anvisninger til opnåelige og konkrete mål, der er tilpasset dine organisatoriske og politiske forhold. Vi ønsker at give inspiration til forskellige indsatsmuligheder, og vi præsenterer derfor vores anvisninger overskueligt, så det er nemt at finde inspiration, konkrete forslag og værktøjer.

Vi gennemfører mange forskellige former for evalueringer, f.eks. ledelsesevalueringer, resultatevalueringer og procesevalueringer. Fælles for disse evalueringer er, at vi analyserer resultater, tilfredshed, udbytte, erfaringer og læring af givne udviklingsprocesser, samarbejdsaktiviteter, indsatser, forsøg, organisationstiltag, puljer mv. I vores evalueringer anvender vi en vifte af kvalitative og kvantitative metoder, som omfatter afdækningsseminarer, interviews, fokusgruppeinterviews, digitale spørgeskemaundersøgelser, selvevalueringer, registeranalyser mv.

I tilknytning til evalueringerne faciliterer vi ofte forandringsprocesser i samspil med ledelsesgruppe, organisationer mv., hvor den tilvejebragte viden perspektiveres og omsættes til konkrete tiltag, processer eller værktøjer.

Tværfaglig læring

Mploy har god erfaring med at udvikle tværgående evalueringer af indsatser, projekter og samarbejdsaktiviteter hos flere aktører. I den sammenhæng leverer vi ofte en kombination af resultat- og procesevalueringer med et fremadrettet sigte.

Samlet overblik

Vi hjælper med at skabe overblik over den læring, viden, erfaringer og initiativer, der findes inden for bestemte indsatsområder – og hvilke indsatser, der har givet gode erfaringer i forhold til bestemte målgrupper. Vi benytter rapporter, forskning og praktiske erfaringer til at skabe dette overblik og angive trends.

Mploy tilbyder forskellige ydelser til evaluering og læring: 

  • Læringsevaluering – hvad er ’best practice’, og hvad virker ikke? Erfaringsopsamling, der afdækker samarbejdsprocesser og udviklingsforløb. Vi udarbejder læringskataloger, der samler de vigtigste erfaringer og læring af udviklingsprocesser.
  • Effektevaluering – hvilke effekter af indsatsen kan dokumenteres, og hvilke forklaringer og årsager er der til de opnåede effekter?
  • Progressionsevaluering – hvilke mål og delmål er nået for de svagere borgere? Hvordan ser forløbet ud for målgruppen i forhold til f.eks. afklaring, motivation, selvtillid, misbrug mv.?
  • Vidensopsamling – hvilken viden er allerede til stede, og hvad kan uddrages af denne viden? Hvor mangler vi viden, der kan bringe os videre? Vi foretager en desk research, hvor vi opsamler viden fra rapporter, analyser, reviews, artikler, grundkilder i forskning mv.
  • Best practise – hvad fungerer godt i indsatsen eller over for bestemte målgrupper? Vi afdækker de gode metoder og erfaringer, som beskrives i kataloger, vidensopsamlinger eller debatoplæg.
  • Selvevaluering – hvordan skabes der rammer for og metoder til, at ledelsesgruppen bliver i stand til at evaluere egen organisation, indsats, resultater, brugere, processer mv. Vi udarbejder et selvevalueringskoncept, som er målrettet en specifik kundegruppe eller problemstilling, som med et realistisk ressourceforbrug kan gennemføres uden hjælp fra konsulenter. Vi understøtter gerne en første implementering af selvevalueringskonceptet.
  • Ledelsesevaluering – hvilke roller og fokusområder har du som leder? Hvordan bruger du din tid på de forskellige ledelsesroller? Vi hjælper med at skabe overblik over dine udfordringer i forhold til produktion, personaleledelse, strategi mv. Dernæst kigger vi på, hvad du ønsker at bruge dine ressourcer på, og vi bidrager med fremadrettede løsninger. 
  • Puljeevalueringer – vi belyser og gør status på, om en given pulje er blevet anvendt efter formålet, og hvad der er kommet ud af den? Blev pengene brugt efter hensigten, og blev de tiltænkte indsatser igangsat?
  • Internationale evalueringer – hvilke erfaringer har man og hvilke metoder fungerer godt i andre lande, hvad fungerer godt i indsatsen, og hvad fungerer for konkrete målgrupper i forskellige lande. Indsamlet viden formidles i rapporter og bidrag til internationale vidensformidlere.

Kontakt direktør Niels Kristoffersen, hvis du vil vide mere om, hvordan mploy kan hjælpe dig med evaluering og læring.

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Jobcenterbenchmarking 2018

Mploy har benchmarkingen opgjort og sammenlignet 10 kommuners enhedsomkostninger til drift og aktivering for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. I november og december gennemfører vi anden runde med nye kommuner – se hvad I kan få ud af at deltage her.

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket nye studentermedhjælpere, der kan bistå mploys konsulenter i opgaveløsningen

Er du grundig generalist med et hoved, der er god til metode? Er du en ørn til at formidle og god til at jonglere og prioritere?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk